Friday, May 4, 2007

Historisch kader

Sinds kort werk ik hier ook in Gent. Zoals eerder gezegd, is het een kwartiertje stappen en vooral opteren voor de mooiste en gezelligste weg naar het werk. Concreet: de drie torens meermaals per dag passeren. Echt mooi!