Sunday, June 17, 2007

Not funny

Daarnet vóór het avondeten pak ik even een bundel papier dat bij de eindwerken van de studenten zat. Wat zie ik?

1. ik moet geen 4 eindwerken lezen, maar 6;
2. de eerste presentaties en verdedigingen waar ik moet jureren zijn niet woensdag, maar dinsdag.

*is heel ongelukkig hierover en vreest dat ze niet meer alles grondig gelezen krijgt*

1 comment:

Thomas said...

Veel succes ermee alleszins ! Het zal wel lukken ;-) .